جهت ثبت ملک خود در این سایت طبق مراحل زیر عمل نمایید:

1- در ابتدا در سایت تعطیلات ثبت نام کنید.
2- پس از ورود به سایت , در قسمت ارسال که در بالای صفحه قرار دارد , وارد صفحه ارسال بشوید.
3- مشخصات ملک خود را به همراه تصاویر ملک در این صفحه قرار دهید و در پایان ارسال بفرمایید.
4- مدیریت سایت پس از بررسی , مشخصات ملک ارسالی شما را در سایت ثبت می کند.